DSM ir CSK - tampame stipresni

DSM užbaigia CSK įsigijimą ir tvirtai apjungia pajėgas, siekiant kuo geriau patenkinti pieno pramonės poreikius