DSM ir CSK - tampame stipresni
DSM užbaigia CSK įsigijimą ir tvirtai apjungia pajėgas, siekiant kuo geriau patenkinti pieno pramonės poreikius